PLYN UVOLŇUJÍCÍ RODENTICIDNÍ PŘÍPRAVEK

ve formě granulátu k ochraně luk, pastvin, ovocných a lesních dřevin, zeleniny, okrasných rostlin a polních plodin proti hraboši polnímu a hryzci vodnímu

Účinná látka: Fosfid Vápenatý (18%)
Výrobce: Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG, Hannover, DE
Registrace v zemích EU: Německo, Lotyšsko, Lucembursko, Rakousko, Maďarsko, Polsko, Švýcarsko, Česká republika, Chorvatsko.

Prodej výhradně osobám s platným osvědčením o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin a k výkonu odborné rostlinolékařské činnosti.

Výroba přípravku POLYTANOL® byla nařízením komise (EU) 2020/1643
UKONČENA
Doprodej zásob v ČR bude ukončen 2. 9. 2021.
Uskladněné zásoby přípravku spotřebujte nejpozději do 2. 9. 2022.


Další přípravky proti hryzci vodnímu: www.wulfel.cz .